51%
تخفیف

دوره انتقال تجربه بازیگری

بدون امتیاز 0 رای
980,000 تومان

سرفصل ها ۱. شناخت بازیگری / هدفت از بازیگری چیه؟۲. مستعد بازیگری هستی / چقدر استعداد داری؟۳.اصول مهم و مبانی…

52
980,000 تومان